Oslo 250817 MDGs stand på Karl Johan. Leder av MDG Oslo Leif Ingholm. Foto: John Trygve Tollefsen. info
Oslo 250817 MDGs stand på Karl Johan. Leder av MDG Oslo Leif Ingholm. Foto: John Trygve Tollefsen. info
Oslo 250817 MDGs stand på Karl Johan. Fire menn fra Miljøpartiet de grønne snakker med skoleelev. Valgkamp. Foto: John Trygve Tollefsen. info
Oslo 250817 Til arkivet. MDGs stand på Karl Johan. Leder av MDG Oslo Leif Ingholm. Foto: John Trygve Tollefsen. info
Oslo 250817 MDGs stand på Karl Johan. Leder av MDG Oslo Leif Ingholm. Foto: John Trygve Tollefsen. info
Using Format