Oslo 27.11.18: Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken mener det offentlige bør eie mer av vindkraften. Foto: John Trygve Tollefsen info
Oslo 27.11.18: Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken mener det offentlige bør eie mer av vindkraften. Foto: John Trygve Tollefsen info
Oslo 27.11.18: Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken mener det offentlige bør eie mer av vindkraften. Foto: John Trygve Tollefsen info
Oslo 27.11.18: Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken mener det offentlige bør eie mer av vindkraften. Foto: John Trygve Tollefsen info
Oslo 27.11.18: Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken mener det offentlige bør eie mer av vindkraften. Foto: John Trygve Tollefsen info
Using Format