Oslo 18.11.09: Ingrid Grønli Åm har skrevet bok om fransk venstreside og EU. Foto: John Trygve Tollefsen info
Oslo 18.11.09: Ingrid Grønli Åm har skrevet bok om fransk venstreside og EU. Foto: John Trygve Tollefsen info
Oslo 18.11.09: Ingrid Grønli Åm har skrevet bok om fransk venstreside og EU. Foto: John Trygve Tollefsen info
Oslo 18.11.09: Ingrid Grønli Åm har skrevet bok om fransk venstreside og EU. Foto: John Trygve Tollefsen info
Oslo 18.11.09: Ingrid Grønli Åm har skrevet bok om fransk venstreside og EU. Foto: John Trygve Tollefsen info
Oslo 18.11.09: Ingrid Grønli Åm har skrevet bok om fransk venstreside og EU. Foto: John Trygve Tollefsen info
Using Format